Pro gradu om BRAVO!

02.02.2024 kl. 20:21
Nu har den första BRAVO!-pro gradun publicerats!

Den första pro gradun om skolnätverket BRAVO! har nu publicerats. Hector Köhlers "Lärares upplevelser av kreativa arbetsmetoder i musikundervisningen" visar att nätverkets stöd och material fyller en lucka i grundskolans musikundervisning och att det är till nytta för lärare.

Köhler har skrivit sin pro gradu utgående från  utformningen och testningen av den första stora BRAVO!-temahelheten, BRAVO!-hälsning/Vi komponerar. Avhandlingen gjordes vid Helsingfors universitet inom Magisterprogrammet i pedagogik/Studieinriktningen för klasslärare. 

Forskning: BRAVO! fyller en lucka i grundskolans musikundervsining

H.Köhler: Lärares upplevelser av kreativa arbetsmetoder i musikundervisningen.