Vinnarna i Snälla hjältar 2023

28.11.2023 kl. 15:17
Tävlingen Snälla hjältar ordnades i år för de skolor som är med i skolnätverken BRAVO! och Haru. Ett stort tack till alla 105 klasser som har skickat in tävlingsbidrag!

Det övergripande temat för tävlingen Snälla hjältar var empati. Med årets bokval ville vi uppmuntra till dialog i klassrummet, också när det gäller svårare ämnen.

Fem jämbördiga vinnare

Bland de inkomna bidragen valde juryn ut fem jämbördiga vinnare. Priset är 500 euro för en gemensam upplevelse eller ett inköp till klassen. 

Att välja ut fem vinnare i en skara av 105 fantasifulla, mångsidiga, tankeväckande, lekfulla, känslosamma och överraskande bidrag var enligt juryn minsann ingen lätt uppgift. Samtliga bidrag förtjänar stora applåder, ni ska vara stolta över er själva!

Årets upplaga av Snälla hjältar uppvisar bredd och djup när det kommer till förmåga att närma sig stora känslor. Att sätta ord på hur det känns när man är glad, när man är rädd eller när man är sorgsen kan vara svårt. Man vill inte alltid tänka på de svåra känslorna som kan hänga över en som tunga, regnfyllda moln. Samtliga bidrag innehåller ändå hoppfullhet; bakom det gråa finns en skinande sol.

Bidragen innehåller en imponerande bredd när det kommer till uttrycksformer och hur dessa kombineras. Det är överraskande och kreativa lösningar som visar på en fantastisk samarbetsförmåga hos eleverna. Alla bidrag speglar också på något sätt just den grupp som har skapat dem, inget bidrag är det andra likt. Att diskutera känslor, att ge utlopp för känslor och att skapa tillsammans – det är nyckeln till att förstå varandra och öka vår empati. Då kan vi alla bli snälla hjältar.

De fem vinnande bidragen har ingen inbördes rangordning, vi presenterar dem i alfabetisk ordning. 


Eklöfska skolan årskurs 4


Juryns motivering: I bidraget från årskurs 4 i Eklöfska skolan märks det att eleverna har haft roligt när de tillsammans har skapat berättelsen. Filmen är lekfull och kreativ, och scenografin är skickligt uppbyggd med hjälp av krukväxter, medhämtade mjukisdjur och bakgrunden som skapats tillsammans. Elevernas närvaro i berättelsen stärks av flerstämmigheten såväl i berättarrösterna som i mjukisdjuren som står för handlingen. Empatin framkommer via handlingen, och förstärks av de inlevelserika rösterna. När alla är delaktiga i berättelsen speglas klassens fantasi och förmåga att behandla olika känslor.


Grundskolan Norsen, Cygnaeus-enheten årskurs 3–4A


Juryns motivering: När någon har gått bort kan det kännas grått och tungt. I den här berättelsen lättar sorgen hos de andra lerfigurerna när en glad gris flyttar in. Pristagarna beskriver själva sitt bidrag så här: “När grisen delar deras sorg, blir den mindre och grisens värme sprids till dem. Alla tar hand om varandra och då blir det lättare att vara. Till sist lägger de tillsammans vackra blommor på graven och gläds åt minnena.” Filmen är egenartad, kort och kraftfull, och tittaren överraskas av hur skickligt utförd berättelsen är i sin enkelhet. Det gråa och tunga förvandlas till färg och glädje. Trots att bidraget handlar om sorg, är det ändå lekfullt. Det inger hopp om att glädjen och de ljusa minnena till slut övervinner mörkret.


Kaskö svenska skola årskurs 1–6


Juryns motivering: Bidraget från Kaskö svenska skola årskurs 1–6 uppvisar ett unikt samarbete i hela skolan. Att bidraget fick sin början från en utfärd där årskurs 1 skapade Kompisvärlden med naturkonst, visar hur man tillsammans kan bygga vidare på och skapa något som vi alla kan lära oss något av. I berättelsen får handlingen tala, empati fungerar som ledmotiv för karaktärerna. Budskapet om att alla ska få vara vänner och bo med varandra oavsett bakgrund eller vem man är, genomsyrar den värld som målas upp. Med tanke på samhället idag är detta något vi alla kan ta till oss. Berättelsen berikas av de stämningsskapande ljudeffekterna, och eleverna får skickligt in både humor och allvar.


Kirjala skola åk 1–2 


Juryns motivering: Eleverna i årskurs 1–2 i Kirjala skola har skapat en hel värld, där landet Empatia och dess invånare står i fokus. Bidraget utstrålar kreativitet, vilket syns i berättelsen, karaktärerna, handlingen och utformningen av filmen. Kombinationen av berättarröst, figurerna och den avslutande sången förstärker känslan av den samhörighet som genomsyrar bidraget. Att få se hur eleverna ligger på golvet och målar, pysslar och skapar berättelsen tillsammans visar upp ett lyckat samarbete där alla behövs. Från att ha varit en sur och elak bläckfisk i början, får vi i slutet se en leende Bläckis – de andras omtanke och vänlighet bar frukt.


Zacharias Topeliusskolan åk 3

Pärmen till Topeliusskolans bidrag föreställer en mörk skog målad med vattenfärger

SE BOKEN (pdf)

Juryns motivering: Årskurs 3 i Zacharias Topeliusskolan beskriver själva att de med bidraget vill “påminna människor att våga bemöta sina känslor öppet och med nyfikenhet själv eller med hjälp av nära och kära”. Det gör de minsann i den bilderbok de har skapat. Den känns genuin och personlig, och eleverna tar sig modigt an svåra känslor samtidigt som de ger uttryck för konstnärlighet. De sätter ord på känslorna och ger tips hur andra kan få hjälp i liknande situationer. Bokens baksidestext, “Tack för sorgen”, visar att också de svåra känslorna kan föra med sig något gott. Vi kan lära oss något av dem och av varandra.


Presentation av jurymedlemmarna:

Annika Sandelin är författaren till bilderboken Silkesapans skratt. Hon har skrivit kring tjugo barnböcker för olika åldrar och i olika genrer, bland annat rimmade poesiböcker och kapitelbokserien Yokos nattbok.

Linda Bondestam har illustrerat en mängd bilderböcker under de senaste tjugo åren. Ett av  hennes viktigaste verk  är Silkesapans skratt med text av Annika Sandelin. Linda har också skrivit några bilderböcker själv och jobbat med animation.

Jakob Norrgård är komiker, sångare, låtskrivare och manusförfattare. Han är mest känd som en av medlemmarna i humorgruppen KAJ.

Christoffer Wärn är lärare i modersmål och litteratur vid Pargas svenska gymnasium. Han är styrelsemedlem i Svenska modersmålslärarföreningen i Finland rf (SMLF) och fungerar som redaktör för föreningens medlemstidning Arena, vilken utkommer två gånger per år.

10 fakta om tävlingen

  • Målgrupp: årskurs 1−6 i skolor som är med i BRAVO! och Haru
  • Tävlingstid: 8.9–30.9.2023
  • Anmälningstid: 23.5−18.8.2023 (skolan anmäler hur många klasser som deltar) 
  • Bok: Silkesapans skratt av Annika Sandelin och Linda Bondestam
  • Tema: empati och vänskap
  • Målsättning: att stödja och utveckla förmågan till empati.
  • Tävlingsbidrag: klasserna som deltar sänder in ett (1) bidrag per klass till tävlingen. 
  • Pris: 500 euro till fem jämbördiga vinnare
  • Arrangör: SFV − Svenska folkskolans vänner
  • Samarbetspartner: Svenska modersmålslärarföreningen (SMLF), Barn- och ungdomsstiftelsen och Förlaget M.